Jsme pod kontrolou

9. 8. 2022

Znám firmy, které neviděly kontrolu posledních 10 let. To rozhodně neplatí pro naši společnost. Kontrolami mnoha různých úřadů se to u nás jenom hemží.

Konkrétně:

2017      29 kontrol           9 různých úřadů               27 x bez závad, 2 x drobná závada, bez sankcí

2018      34 kontrol           8 různých úřadů               32 x bez závad, 1 x drobná závada, 1 x sankce

2019      30 kontrol           7 různých úřadů               15 x bez závad, 4 x drobná závada, 1 x sankce

2020      16 kontrol           5 různých úřadů               14 x bez závad, 2 x drobná závada, bez sankcí

2021      10 kontrol           4 různé úřady                   10 x bez závad

Za 5 let nás poctilo 9 úřadů 119 kontrolami. V době Covidu počet kontrol trochu klesl. V 98 případech jsme obstáli bez ztráty bodu, 9 x byly nalezeny drobné závady v dokumentaci, které byly na místě odstraněny. 2 x jsme byli postiženi menší sankcí (v řádech tisícikorun). Dá se říct, že úspěšnost je 98,32 % ve prospěch AGP.

Na druhou stranu, když budeme počítat, že průměrně se 1 kontrole věnuje 1 člověk 1 den, máme skoro 1 rok vytíženého 1 zaměstnance jenom kontrolami ( v součtu za posledních 5 let).

V roce 2022 jsme zatím úspěšně čelili devíti kontrolám:

  • KHS na ČS v Podbořanech
  • CÚ – 3 x provedeny odběry PHM a následné rozbory ve skladu PHM, na ČS Staňkov a ČS Bělá.
  • ČOI – 2 x odebírala vzorky PHM na ČS Staňkov a ČS Svitavy
  • ČIŽP – kontrola vodohospodářských opatření na ČS Bezdružice
  • SZPI – kontrola dodržování zákonů na ČS „Shell“ v Domažlicích.
  • OSSZ – kontrola za poslední 3 roky činnosti

Kontrola musí být a stát musí kontrolovat a vymáhat plnění zákonů. Nicméně, myslím si, že 34 kontrol za 1 rok působí už firmě naší velikosti značné problémy, protože se neustále někdo musí připravovat na kontrolu, účastnit se jí a následně ji vyhodnotit, případně navrhnout nápravná opatření.  Stojí to čas a čas jsou peníze…

Co mne ale velmi těší – od roku 2017 na našich ČS nebo ve skladu provedly orgány ČOI a Celní úřad 42 rozborů PHM (vždy kontrolují naftu i benzín) a ani v jednom případě nebyly zjištěny závady. U nafty rozbory hodnotí 17 parametrů a u benzínu dokonce 21 parametrů. To je určitě dobrá zpráva i pro naše zákazníky.