Kdo nic nedělá, nic nezkazí.

26. 11. 2020

Kvalita je pro nás prvořadým cílem. Zásobujeme 15 vlastních a mnoho cizích čerpacích stanic. I když se snažíme procesy nastavit tak, aby nedocházelo k chybám, i když provádíme školení zaměstnanců a jejich kontrolu, občas se to stane.... Zaměstnanec nemá svůj den, myslí na něco jiného, nebo svou práci odflákne. Stává se to jednou za několik let a stalo se to i v prosinci roku 2019. Řidič cisterny neodsál zbytky benzínu z výdejního zařízení (čerpadlo, měřák a příslušné potrubí a ventily) a začal stáčet naftu na ČS ve Strážově. Několik desítek litrů benzínu se tak dostalo do několika tisíců litrů nafty. Motor vozidla by si to nevšimnul, ale rozbory prováděné ČOI jsou důkladné a přimíchaný benzín se projevil na parametru "bod vzplanutí".  Jinak řečeno - řidič své pochybení nenahlásil, nebo si jej možná ani neuvědomil. Každopádně jeden člověk svým nesprávným jednáním pokazí dobré jméno nejenom nás, jako dodavatele, ale i prodejce - čerpací stanici. Velmi nás to mrzí a Městu Strážov jsme se opakovaně omluvili. Samozřejmě jsme ihned odvezli naftu s nevyhovujícím parametrem a nahradili ji novou. Zaplatili jsme pokutu, kterou město dostalo od ČOI. Zaměstnance jsme propustili. Motoristé se nemusí obávat tankovat na ČS ve Strážově. Dodáváme tam PHM kvalitní, všechny řidiče jsme opakovaně proškolili, aby pracovní postupy dodržovali do posledního detailu.

Nyní se (po roce) k události veřejně vyjádřil i pan starosta města Strážov, které ČS provozuje ve své režii. 

Ještě jednou se panu starostovi i městu Strážov za pochybení našeho zaměstnance omlouváme.

Vyjádření starosty města Strážov