Dotace

Dotační projekty

  • Výstavba FVE – ČS Domažlice

Projekt „Výstavba FVE – ČS Domažlice“ je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je instalace fotovoltaické elektrárny sloužící pro vlastní spotřebu žadatele. Za pomoci využití obnovitelných zdrojů dojde k optimalizaci zajištění elektrické energie pro podnikatelskou činnost. Dojde tak ke zvýšení energetické soběstačnosti firmy AGROPODNIK DOMAŽLICE a. s.